Oblasti pôsobenia

Nosné oblasti pôsobenia kancelárie:
  • obchodné spoločnosti – prevody, konsolidácie, fúzie
  • nehnuteľnosti – development, výstavby, prevody
  • ďalšie oblasti

obchodné spoločnosti – prevody, konsolidácie, fúzie

Obchodné spoločnosti, ich akvizície, fúzie, konsolidácia a predaj sú nosnou oblasťou pôsobenie Advokátskej kancelárie PROFICIO. Kancelária zastupovala klientov pri množstve významných transakcií z oblasti nehnuteľností, automobilového priemyslu, energetiky, zábavného priemyslu, turizmu, marketingu a informačných technológií. Okrem transakcií na území Slovenska zastrešovala kancelária v spolupráci s partnerskými kanceláriami aj viacero projektov v Rakúsku, Českej republike, Poľsku, Nemecku a Švédsku.

niektoré referenčné projekty:
Daylight – predaj portfólia piatich obchodných spoločností zameriavajúcich sa na prenájom taylor made logistických hál dodávateľov automobilového priemyslu a administratívnych budov v lokalite Westend americkému realitnému fondu
Big Media – akvizícia spoločností skupiny Big Media
Hurricane Factory – príprava predaja štyroch obchodných spoločností patriacich pod holding Hurricane Factory
Inviton – akvizícia IT start-upu zameriavajúceho sa na ticketing a vývoj softwarov v tejto oblasti
Nassfeld – vstup do obchodnej spoločnosti prevádzkujúcej lyžiarske stredisko

nehnuteľnosti – development, výstavby, prevody

Oblasť Real estate je po agende obchodných spoločností druhou najčastejšie zastupovanou právnou agendou Advokátskej kancelárie PROFICIO. Dôvodom sú unikátne skúseností v tejto oblasti, zahŕňajúce právnu agendu v súvislosti s developmentom administratívnych a retailových komplexov, priemyselných parkov, bytových komplexov; kreovanie riešení podľa individuálnych potrieb klienta, vrátane viacerých unikátnych v danom čase bezprecedentných konceptov.

niektoré referenčné projekty:
PSA Peugeot Citroen – priemyselný park pre subdodávateľov PSA Peugeot Citroen
Westend – administratívno retailové centrum
River Park – mulifunkčný mestský komplex
Karloveské rameno – bytový komplex
Grand Hotel (Starý Smokovec), Hotel Slovan (Košice), Hotel Tri Studničky (Demänovská Dolina)

ďalšie oblasti

Advokátska kancelária v rámci komplexných riešení pre svojich klientov poskytuje právne poradenstvo v aj v ďalších oblastiach.


Samozrejmosťou je zmluvná dokumentácia v súvislosti s financovaním akvizícií nehnuteľností, obchodných spoločností, výstavby; pracovnoprávna agenda (napr. prechod zamestnancov v súvislosti s prevodom činností zamestnávateľa). S agendou nehnuteľností súvisiaca problematika verejného obstarávania, vyvlastnenia, zákazu drobenia pozemkov, nakladania s pozemkami v správe pozemkových spoločenstiev, v majetku štátu a obcí, poľnohospodárskych a lesných pozemkov.


Kancelária má spracovanú komplexnú zmluvnú agendu v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Pre svojich klientov rieši tiež sporovú agendu, pričom aj v tejto oblasti jej skúsenosti obohatilo niekoľko súdnych sporov vedených pred Rakúskymi súdmi.