Profil

Advokátska kancelária PROFICIO bola založená v októbri 2017 JUDr. Martinou Šamudovskou s cieľom zúročiť jej dlhoročné skúsenosti práce pre veľké korporácie, ktorým poskytovala poradenstvo pri akvizíciách, predajoch a reštrukturalizáciách obchodných spoločností a v súvislosti s developmentom nehnuteľností.

Súčasným nosným zameraním advokátskej kancelárie je práve táto agenda, pre svojich klientov však advokátka kancelária zastrešuje aj ďalšie oblasti, najmä občianskoprávnu, pracovnoprávnu a zmluvnú agendu, ako aj súvisiacu sporovú agendu.

samozrejmosťou teda je vedenie kompletnej právnej agendy v anglickom, nemeckom a českom jazyku. Kancelária v týchto jazykoch spracováva pre svojich klientov komplexnú zmluvnú agendu
Advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti s projektami s cudzím prvkom, samozrejmosťou teda je vedenie kompletnej právnej agendy v anglickom, nemeckom a českom jazyku, kancelária v týchto jazykoch spracováva pre svojich klientov komplexnú zmluvnú agendu, zastupuje ich pri zmluvných rokovaniach, ako aj pred orgánmi verejnej správa a súdmi v zahraničí, pričom v tejto súvislosti spolupracuje s partnerskými advokátskymi kanceláriami v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Poľsku a Švédsku.