Tím

Advokátska kancelária zastrešuje tím skúsených právnikov pracujúcich pod vedením JUDr. Martiny Šamudovskej.Advokátska kancelária zahájila svoju činnosť v októbri 2017. Od svojho vzniku na pravidelnej báze spolupracuje s viacerými skúsenými slovenskými právnymi expertmi. Jej vlastný rozrastajúci sa tím je tvorený advokátskymi koncipientmi a asistentmi.


Vďaka rozsiahlej agende s cudzím prvkom kancelária zastupuje svojich klientov pri zmluvných rokovaniach, ako aj pred orgánmi verejnej správa a súdmi v zahraničí, pričom v tejto súvislosti spolupracuje s partnerskými advokátskymi kanceláriami v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Poľsku a Švédsku.


Advokátska kancelária tiež spolupracuje so spoľahlivými a vysoko odbornými prekladateľmi, účtovnými a daňovými poradcami, znalcami a notármi, tak na Slovensku ako aj v zahraničí.